Υπηρεσίες Διαχείρισης Online Κρατήσεων για το Τουριστικό σας Κατάλυμα

Οι εξ-αποστάσεως back office υπηρεσίες μας σας εξασφαλίζουν μια ομαλή προβολή της επιχείρησής σας στο διαδίκτυο και στις πλατφόρμες online κρατήσεων. Με αυτό τον τρόπο έχετε περισσότερο χρόνο να ασχοληθείτε με την υποδοχή και την φιλοξενία των πελατών σας και το ανθρώπινο δυναμικό του καταλύματος. 

Back office υπηρεσίες:

  • Καταχώρηση καταλύματος (ή έλεγχος καταχώρησης, επεξεργασία δεδομένων και ρυθμίσεων) σε κανάλια προβολής όπως Booking, Expedia, Homeaway, Trip Advisor, Airbnb, Agoda κ.α.
  • Διαχείριση και ενημέρωση ημερολογίου διαθεσιμότητας και ενημέρωση τιμών βάση σχεδίου και μετά από έγκριση από τον ιδιοκτήτη του καταλύματος
  • Διαδικτυακή επικοινωνία με πελάτη μέσω των καναλιών προβολής
  • Διαχείριση λογαριασμών social media
  • Παρακολούθηση της “φήμης” της επιχείρησης μέσα από τα κανάλια social media, το Trip Advisor και τα σχόλια των πελατών στις πλατφόρμες προβολής.
  • Διαχείριση αρνητικών κριτικών
  • Οργάνωση και διαχείριση διαφημιστικών ενεργειών σε Google Ads και σε κανάλια Social Media
  • Πρακτικές λύσεις ψηφιακής οργάνωσης της επιχείρησης μέσω των τμημάτων του οργανογράμματος του καταλύματος
Συνήθεις Ερωτήσεις & Γενικοί όροι

Η επισημοποίηση της συνεργασίας μας για την "Διαχείριση Online Κρατήσεων Τουριστικού Καταλύματος" γίνεται με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας για την παροχή υπηρεσιών με "Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας" (ΚΑΔ) ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (WEB PORTALS) με αριθμό ΚΑΔ: 63120000 και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ με αριθμό ΚΑΔ: 63111000.

Στο συμφωνητικό θα αναγράφονται αναλυτικά οι συμφωνηθείσες παρεχόμενες υπηρεσίες και η οικονομική μας προσφορά για την αμοιβή των υπηρεσιών μας η οποία καθορίζεται με ποσοστό επί τοις εκατό επί του εισπρακτέου ποσού μισθώματος ή ακύρωσης κάθε κράτησης και κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 4% ως 12%.

Το ποσοστό (%) επί τοις εκατό που θα οριστεί ως αμοιβή της εταιρείας μας δεν συμπεριλαμβάνει το νόμιμο Φ.Π.Α. 24% για το οποίο δεσμευόμαστε να εκδίδουμε το αντίστοιχο παραστατικό (Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα με το κόστος προμήθειας/υπηρεσιών των κρατήσεων του προηγούμενου μήνα.

Οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ή OTA “Online Travel Agencies” είναι υπεύθυνες για την είσπραξη των χρημάτων της κράτησης από τους επισκέπτες-guests βάση της πολιτικής κράτησης που έχει ρυθμιστεί. Συνεπώς η εταιρεία μας δεν συναλλάσσεται οικονομικά με τους επισκέπτες-μισθωτές-ταξιδιώτες (guests).

Η Εταιρεία μας θα ενεργήσει για λογαριασμό σας και θα σας εκπροσωπήσει στις Online πλατφόρμες OTA πάντα μετά από έγγραφη συνεννόηση μαζί σας. Η προς υπογραφή σύμβαση θα εγκρίνει από πλευρά σας την εκπροσώπησή σας μέσω ενεργειών της εταιρίας μας. Η δημιουργία των προφίλ-λογαριασμών στις Online πλατφόρμες γίνεται με την καταχώρηση των δικών σας στοιχείων για τα οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι είναι αληθινά καθώς και ότι είστε ο αποκλειστικός κύριος ή νομέας ή επικαρπωτής ή υπεκμισθωτής του ακινήτου/καταλύματος.

Η παροχή των υπηρεσιών μας αφορά αποκλειστικά και μόνο την ψηφιακή - απομακρυσμένη διαχείριση του καταλύματος στις διαδικτυακές πλατφόρμες. Ενέργειες όπως προ-ετοιμασία, καθαριότητα ακινήτου, διαχείριση checkin/checkout ενεργούνται με ευθύνη και δράσεις δικές σας.